Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Title:

Description:


Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος του τραχήλου υψηλού κινδύνου έχει κακή πρόγνωση και περισσότερες από τις μισές ασθενείς υποτροπιάζουν σε 2 χρόνια. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία (EBRT) με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία (cisplatin) ακολουθούμενη από βραχυθεραπεία είναι το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα για τον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

To ερώτημα λοιπόν είναι αν η ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα ακόμη όπλο στην αντιμετώπιση της νόσου.

Αρχικά η μελέτη KEYNOTE-158, με τα θετικά αποτελέσματα που έδειξε στην χορήγηση pembrolizumab, αποτέλεσαι την αιτία να εγκριθεί η μονοθεραπεία με pembrolizumab για ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας θετικό σε PD-L1 υποδοχείς. 

Τώρα λοιπόν έρχεται μία νέα φάση ΙΙΙ , τυχαιοποιημένη μελέτη , η ENGOT-cx11/KEYNOTE-A18 (NCT04221945) που αξιολογεί το pembrolizumab με ταυτόχρονη ακτινοχημειοθεραπεία για τη αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Τα ευρήματα από τη δοκιμή KEYNOTE-A18 δημοσιεύθηκαν στο Annals of Oncology και παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) το 2023 στην Μαδρίτη. 

Συνολικά 1060 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες. Η μία έλαβε  pembrolizumab και ταυτόχρονη ακτινοχημειοθεραπεία (n = 529) και η δεύτερη έλαβε placebo και ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία (n = 531). , δηλαδή την μέχρι τώρα προτεινόμενη θεραπεία. 

Οι ασθενείς στο πειραματικό σκέλος της μελέτης έλαβαν pembrolizumab 200 mg ενδοφλεβίως (iv) την ημέρα 1 ενός κύκλου 3 εβδομάδων (Q3W) για 5 κύκλους ,ακολουθούμενο από 400 mg pembrolizumab(iv) την 1η ημέρα ενός κύκλου 6 εβδομάδων για άλλους 15 κύκλους . Κατά τη διάρκεια της δόσης Q3W, οι ασθενείς λαμβάνουν ταυτόχρονα χημειοακτινοθεραπεία με σισπλατίνη 40 mg/m2 (iv) μία φορά την εβδομάδα για 5 ή 6 εβδομάδες συν EBRT ακολουθούμενη από βραχυθεραπεία με ελάχιστη συνολική δόση ακτινοθεραπείας 75 ή 80 Gy εντός 50 ημερών.

Οι ασθενείς ήταν επιλέξιμοι να συμμετάσχουν εάν είχαν τοπικά προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου υψηλού κινδύνου με FIGO 2014 στάδιο IB2-IIB με θετικό λεμφαδένα ή FIGO 2014 στάδιο III-IVA

Τα πρώτα αποτελέσματα τον  Ιανουαρίου του 2023, έδειξαν ότι η ομάδα που έλαβε το pembrolizumab είχε 67,8% 24μηνη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου(PFS) έναντι 57,3% που έλαβε την μέχρι πρότινος προτεινόμενη θεραπεία.  Τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης (OS) δεν ήταν ακόμη ώριμα, αλλά φαίνεται να υπάρχει και εκεί μια θετική επιρροή. (εικόνα  1)

Ο βαθμός συχνότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία (TRAE) ≥3 ήταν 67,0% στο σκέλος με χορήγηση pembrolizumab και 60,0% στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου.

Διαφαίνεται λοιπόν πως η ανοσοθεραπεία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κακοηθειών. Πιο συγκεκριμένα το φάρμακο Pembrolizumab (Keytruda) έχει εγκριθεί για 17 τύπους καρκίνου.

 

Πηγές:

1. FDA approves pembrolizumab with chemoradiotherapy for FIGO 2014 Stage III-IVA cervical cancer. News release. FDA. January 12, 2024. Accessed January 12, 2024. https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-chemoradiotherapy-figo-2014-stage-iii-iva-cervical-cancer
2. FDA grants priority review to Merck’s application for KEYTRUDA (pembrolizumab) plus concurrent chemoradiotherapy as treatment for patients with newly diagnosed high-risk locally advanced cervical cancer. News release. Merck. September 20, 2023. Accessed November 29, 2023. https://tinyurl.com/yc5m5wfn
3. Selected indications for KEYTRUDA (pembrolizumab). Keytruda. Accessed November 29, 2023. https://tinyurl.com/76hr36ku
4. Lorusso D, Xiang Y, Hasegawa K, et al. Pembrolizumab plus chemoradiotherapy for high-risk locally advanced cervical cancer: a randomized, double-blind, phase III ENGOT-cx11/GOG-3047/ KEYNOTE-A18 study. Ann Oncol. 2023;34(S2):S1279-S1280. doi:10.1016/j.annonc.2023.10.032
5. Study of chemoradiotherapy with or without pembrolizumab (MK-3475) for the treatment of locally advanced cervical cancer (MK-3475/KEYNOTE-A18/ENGOT-cx11/GOG-3047). ClinicalTrials.gov. Updated July 20, 2023. Accessed November 29, 2023. https://clinicaltrials.gov/study/NCT04221945

Category
NEA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
WE CARE, WE CAN

WE CARE, WE CAN


All rights reserved © CKotanidis 2023 – Designed by swipe up