Νεα δεδομένα δίνουν ελπίδα σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου

Title:

Description:


Νεα δεδομένα δίνουν ελπίδα σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου

Στο τελευταίο πανευρωπαϊκό συνέδριο ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο (2023), μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν και τα δεδομένα της μελέτης DUO-E.
H μελέτη DUO-E, είναι η πρώτη μελέτη φάσης ΙΙΙ που εξετάζει τον συνδυασμό ανοσοθεραπείας και PARP αναστολέων στον καρκίνο του ενδομητρίου και αφορά ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το Imfinzi (durvalumab) και η χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (carboplatin + paclitaxel), ακολουθούμενα είτε από μονοθεραπεία με Imfinzi είτε από Imfinzi plus Lynparza(olaparib) βελτίωσαν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου.

Για την ακρίβεια φάνηκε μείωση κατά 45% στην πρόοδο νόσου ή θανάτου στις ασθενείς που έλαβαν durvalumab + olaparib και 29% σε αυτές που έλαβαν μόνο durvalumab (πίνακας 1)
.Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνουν το κλινικό όφελος από την ενσωμάτωση της ανοσοθεραπείας σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής και, από όσο γνωρίζουμε, είναι τα πρώτα που υποδεικνύουν ότι η προσθήκη ενός αναστολέα PARP μπορεί να προσφέρει περαιτέρω όφελος σε αυτό το πλαίσιο.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες παρενέργειες (που επηρέασαν το 20% ή περισσότερους ασθενείς), όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη ήταν η αναιμία (62%), η ναυτία (55%), η κόπωση και η εξασθένηση (54%), η αλωπεκία (51%), η ουδετεροπενία (42%), η δυσκοιλιότητα (33%), η θρομβοκυτταροπενία (30%), η διάρροια (28%), ο έμετος (26%), η περιφερική νευροπάθεια (25%), η περιφερική αισθητική νευροπάθεια (25%), η αρθραλγία (24%), η μειωμένη όρεξη (23%), η λευκοπενία (20%) και η ουρολοίμωξη (20%).

Imfinzi
Το Imfinzi (durvalumab), είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με την πρωτεΐνη PD-L1 και αναστέλλει την αλληλεπίδραση του PD-L1 με τις πρωτεΐνες PD-1 και CD80, καταπολεμώντας την επιθετική τακτική των όγκων. Το Durvalumab είναι επί του παρόντος εγκεκριμένο για όγκους του πνεύμονα και της χοληφόρου οδού

Lynparza
Το Lynparza (olaparib) είναι ένας αναστολέας PARP και η πρώτη στοχευμένη θεραπεία για τον αποκλεισμό της απόκρισης βλάβης του DNA (DDR) σε κύτταρα/όγκους με ανεπάρκεια σε ομόλογα γονίδια που σχετίζονται με τον ανασυνδυασμό (HRR), όπως αυτά με μεταλλάξεις σε BRCA1 και/ή BRCA2. Το Olaparib χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών, του μαστού, του παγκρέατος και του προστάτη.

Κοτανίδης Χρήστος MD, MSc
Διευθυντής Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
τ. Αν. Διευθυντής Γυναικολογικής Ογκολογίας Humboldt Clinic Berlin

 

References
Westin SN, Moore K, Chon HS, et al. on behalf of the DUO-E investigators. Durvalumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Followed by Maintenance Durvalumab With or Without Olaparib as First-Line Treatment for Advanced Endometrial Cancer: The Phase III DUO-E Trial. JCO; Published online 21 October 2023. DOI: 10.1200/JCO.23.02132
LBA41 – Westin SN, Moore KN, Chon HS, et al. Durvalumab (durva) plus carboplatin/paclitaxel (CP) followed by maintenance (mtx) durva ± olaparib (ola) as a first-line (1L) treatment for newly diagnosed advanced or recurrent endometrial cancer (EC): Results from the phase III DUO-E/GOG-3041/ENGOT-EN10 trial. Ann Oncol 2023;34(Suppl_2):S1282–S1283. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.10.035

Category
NEAWE CARE, WE CAN

WE CARE, WE CAN


All rights reserved © CKotanidis 2023 – Designed by swipe up