Λήψη βιοψίας (Core biopsy)

Title:

Description:


Λήψη βιοψίας (Core biopsy)

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα (core biopsy)

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) είναι μία ελάχιστα επεμβατική βιοψία η οποία πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία σε ψηλαφητά και μη ψηλαφητά μορφώματα του μαστού τα οποία έχουν πρώτα αναγνωριστεί ως ύποπτα με κλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις.
Μία βελόνα 14G εισάγεται διαδερμικά, αφού πρώτα γίνει έγχυση τοπικού αναισθητικού, και υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση τοποθετείται ακριβώς στην περιοχή του ύποπτου σημείο. Η βελόνα με ειδικό μηχανισμό κόβει λεπτά κυλινδρικά ιστοτεμάχια μήκους εώς 2εκ. από το μόρφωμα που μας ενδιαφέρει. Τα τμήματα αυτά του ιστού τα τοποθετούμε σε φιαλίδιο με φορμόλη και τα στέλνουμε σε παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστολογική εξέταση.
Η βιοψία αυτή κρατάει από 15 εώς 30 λεπτά περίπου, είναι εντελώς ανώδυνη, αναίμακτη και δεν αφήνει κανένα σημάδι στο δέρμα του μαστού.
Η ιστολογική εξέταση συμπεριλαμβανομένων και των ανοσοϊστοχημικών χρώσεων ( ER, PR; HER-2- , Ki 67 ) σε 5 έως 7 ημέρες και η γυναίκα ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για το αποτέλεσμα της βιοψίας.
Η βιοψία με κόπτουσα βελόνα είναι πολύ αξιόπιστη μέθοδος καθώς, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα είναι μόνο 4%.
Επί επιβεβαίωσης κακοήθειας πραγματοποιούνται συμπληρωματικές εξετάσεις (staging) όπως σπινθιρογράφημα οστών, αξονική κοιλίας και θώρακος , προκειμένου να αποκλειστούν απεικονιστικά απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Έπειτα έχοντας συγκεντρωθεί το σύνολο των πληροφοριών για την παθολογία της νόσου και έχοντας γίνει η κλινική σταδιοποίηση, γίνεται η σύγκλιση του ογκολογικού συμβουλίου όπου και καθορίζεται το θεραπευτικό πλάνο.

Category
ΜαστόςWE CARE, WE CAN

WE CARE, WE CAN


All rights reserved © CKotanidis 2023 – Designed by swipe up